Het Zorgdorpen woonconcept: “onder een dak”

Zorgdorpen vzw is een netwerkorganisatie voor personen met een zorgvraag (ouderen, mensen met een beperking, vraag naar begeleid of beschut wonen) die op zoek zijn naar gepaste ondersteuning, afgestemd op hun noden.

Zorgvisie

Wij willen aanklampende en uitdagende zorg verlenen aan een gemengde doelgroep

Organisatievisie

Wij spelen  creatief, ondernemend en in verbondenheid in op de maatschappelijke noden.

Onze antwoorden op de verschillende zorgvragen zijn zeer divers: woonondersteuning (permanent en tijdelijk), dagbesteding, gespecialiseerde zorg voor mensen met NAH, toerisme voor allen, gezinszorg, thuisverpleging, kiné, …
We ontwikkelen kleinschalige entiteiten voor gemengde doelgroepen op een inclusieve en betaalbare manier. We geloven in een wederkerige samenwerking en inbedding in de buurt.

Zorgdorpen werkt op basis van volgende principes:

 • Gemengde doelgroep (PmH, senioren, GGZ, NAH, enz…)
 • Kleinschalig (afzonderlijke gebouwen van 5 tot 35 units)
 • Inclusief: dicht bij de dorpskern of in een voorziening
 • Betaalbaar: afgestemd op inkomen van de doelgroep
 • Wederkerige dienstbaarheid in functie van buurtontwikkeling   (vergaderruimte, cafetaria, volkstuintjes, feesten,…)
 • Arbeid – Activatie – Animatie
 • Tijdelijk en permanent verblijf waar mogelijk en nodig

Om projecten te realiseren gaat Zorgdorpen steeds samenwerken met lokale partners. We geloven in de kracht van lokale initiatieven en zoeken dan ook steeds mogelijkheden op deze optimaal in te zetten. Dit zowel in de organisatie van de zorg als de exploitatie van de site als de relatie met de buurt.

Methodiek van ondersteuning

Zorgdorpen maakt gebruik van een “woon- en zorgassistent”. Deze medewerker is verantwoordelijk voor het vlotte samenleven binnen de site en de relatie met de buurt. Daarnaast staat hij in voor de organisaties van de zorg- en dienstverlening van de individuele bewoners.

Een ervaren partner

Zorgdorpen realiseerde reeds verschillende  projecten waar zowel gebouwd als verbouwd werd voor uiteenlopende doelgroepen. Daarnaast staan we ook in voor de exploitatie van een aantal zorgsites waar het beheer van de gebouwen niet in onze handen ligt.
In totaal bieden we in deze projecten woonondersteuning aan ongeveer 260 personen .

 • Regio Merelbeke: op 4 verschillende sites met in totaal 109 personen.
 • Regio Deinze: op 4 verschillende sites 108 personen in verschillende verblijfsvormen
 • Erembodegem: 30 personen op 1 site
 • Ronse: tijdelijk en permanent wonen 77 woongelegenheden
 • Aalter: tijdelijk en permanent wonen 105 woongelegenheden
 • Bruggen: site met 13 en site met 40 woongelegenheden
 • Aalst, Hamme, Koekelare, Wielsbeke, …